Què  ha passat realment amb  el consum elèctric?

26.03.2020

Una pregunta què ens podem fer durant aquests dies que estem confinats es veure que ha passat amb el consum elèctric, ha disminuït?  ha augmentat?. Si voleu saber la resposta entreu en aquesta entrada. Per fer-ho mirarem el consum elèctric de cada dimecres, des de la setmana abans que comences el confinament i fins al 16 d'abril. Al final trobareu les conclusions.

Demanda d'energia elèctrica 11 de març
Demanda d'energia elèctrica 11 de març


La setmana abans del confinament, el dimecres dia 11 de març l'hora on hi va haver més demanda d'energia va ser les 20:32 amb un consum elèctric de 34.205 MW i la que menys demanda va ser les 3:52 amb un consum de 22.916KW.  En la gràfica veiem que fins a les 4 de la matinada la demanda baixa, després puja fins a les 11 del matí, després torna a baixar fins a les 18:00, després puja fins a les 20:30 i a partir d'allí comença a baixar.

Demanda d'energia elèctrica 18 de març
Demanda d'energia elèctrica 18 de març

El dia 18 de març, ja havia començat el confinament, en el gràfic observem com l'hora on hi va haver més demanda va ser les 20:37 amb un consum energètic de 31.330MW i la que menys demanda va ser les 4:00 amb una demanda de 21.629MW. En la gràfica veiem que fins a les 4 de la matinada la demanda baixa, després puja vins a les 13:00 del matí, després torna a baixar fins a les 18:00, després puja fins a les 21:00 i a partir d'allí comença a baixar.

Demanda d'energia elèctrica 25 de març
Demanda d'energia elèctrica 25 de març

El dia 25 de març, ja feia gairebé dues setmanes que estàvem confinats, en el gràfic observem com l'hora on hi va haver més demanda va ser les 20:55 amb un consum energètic de 31.135 MW i la que menys demanda va ser les 4:29 amb una demanda de 20.578 MW. En la gràfica veiem que fins a les 4 de la matinada la demanda baixa, després puja vins a les 14:00 del matí, després torna a baixar fins a les 18:00, després puja fins a les 21:00 i a partir d'allí comença a baixar.

Demanda d'energia elèctrica 1 d'abril
Demanda d'energia elèctrica 1 d'abril

El dia 1 d'abril, el govern ja havia decretat el confinament total, això vol dir que es va parar tota l'activitat econòmica menys la que és essencial (alimentació, farmàcies,...). També hi havia hagut el canvi d'hora. En el gràfic observem com l'hora on hi va haver més demanda va ser les 21:06 amb un consum energètic de 29.026 MW i la que menys demanda va ser les 4:43 amb una demanda de 18.665 MW. En la gràfica veiem que fins a les 5 de la matinada la demanda baixa, després puja vins a les 14:00 del matí, després torna a baixar fins a les 18:00, després puja fins a les 22:00 i a partir d'allí comença a baixar.

Demanda d'energia elèctrica 8 d'abril
Demanda d'energia elèctrica 8 d'abril

El dia 8 d'abril, seguíem amb el confinament total. En el gràfic observem com l'hora on hi va haver més demanda va ser les 21:15 amb un consum energètic de 26.381 MW i la que menys demanda va ser les 4:47 amb una demanda de 17.705 MW. En la gràfica veiem que fins a les 5 de la matinada la demanda baixa, després puja vins a les 14:00 del matí, després torna a baixar fins a les 18:00, després puja fins a les 22:00 i a partir d'allí comença a baixar.

Demanda d'energia elèctrica 15 d'abril
Demanda d'energia elèctrica 15 d'abril

El dia 15 d'abril, ja s'havia suspès el confinament total. En el gràfic observem com l'hora on hi va haver més demanda va ser les 21:18 amb un consum energètic de 27.971 MW i la que menys demanda va ser les 4:20 amb una demanda de 17.840 MW. En la gràfica veiem que fins a les 5 de la matinada la demanda baixa, després puja vins a les 14:00 del matí, després torna a baixar fins a les 18:00, després puja fins a les 22:00 i a partir d'allí comença a baixar.

CONCLUSIONS

Podem dir que el consum elèctric ha disminuït els dies de confinament, abans del confinament a l'hora que hi havia més demanda era de 34.205KW i la setmana de confinament total l'hora que hi va haver més demanda d'energia va ser de 26.381 KW.  Aquest disminució jo crec que es deu a que amb el confinament la gent no va a treballar i per tant les fàbriques, escoles, ajuntaments, botigues, etc. estan tancades.

També veiem que l'hora del matí que hi havia més demanda d'energia, abans del confinament era a les 10:00-11:00 del matí i amb el confinament ha passat a les 13:00-14:00. Potser sigui perquè un dia normal a mig matí és quan més consum hi ha, perquè la gent és a la feina, a les escoles, etc. En canvi amb el confinament, la gent és a casa i ha canviat el seu horari. Per tant, les hores de consum d'energia han canviat una mica

Si mirem l'hora que hi ha més demanda d'energia i menys demanda d'energia, viem que cada setmana canvia. De fet l'hora de més i menys demanda és cada vegada més tard. Això vol dir que cada dia és fa fosc més tard. Per tant, el consum d'energia està relacionat amb les hores de llum.


Aina Rodié
Todos los derechos reservados 2020
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis!